Aquesta només utilitza cookies tècniques que no impliquen el tractament de dades personals. Més informació

Fundació Privada Sant Lluc dels Mestres Pintors

La Fundació

El Gremi d'Empreses de Pintura de Barcelona i Comarques, hereu i continuador de l'Associació de Mestres Pintors de Barcelona, fundada l'any 1899 i per tant, amb una intensa història de més d'un segle al servei de les empreses de pintura de Barcelona i de totes les seves Comarques, compta amb la seva pròpia Fundació Privada Sant Lluc dels Mestres Pintors creada l’any 2002.

D'entre les finalitats benéfico-assistencials, de La Fundació, hi figuren, entre d'altres:

  • Cursos subvencionats de les diferents especialitats de l'ofici, triades pels agremiats, durant tot l'any, dirigits a tot el conjunt d’associats del Gremi, així com als seus familiars i treballadors.
  • Atencions envers els socis jubilats, en forma de trobades d'amistat.
  • Ajuts i auxilis econòmics puntuals a algun soci o ex soci que n'acrediti la necessitat, i a entitats benèfiques.

Actualment, la Fundació celebra dues festes d’homenatge als socis jubilats que segueixen adherits al Gremi en forma de dinar de germanor, un per Nadal i un altre a l’estiu.

 Fundació Privada Sant Lluc dels Mestres Pintors

Contacte

Tens alguna pregunta?
T'ajudem: 93 488 12 88